top of page

GAL vitamingyártó csarnok

A neves hazai vitamingyártó pozitív márka attitűdjéről ismert, ezért ipari épületük létrehozásánál is
törekedtek ennek megmutatására. Az első pillanattól kezdve központi kérdés volt a munkavállalói
komfort, azaz olyan terek létrehozása, ahol szívesen tartózkodnak a gyártásban résztvevő kollégák.
Ez a törekvés nem csak a közösségi zónákra igaz, de megfigyelhető a technológiai területein is, ahol
szempont volt, hogy kilátás nyíljon az épületet keretező dús növényzetű oldalkertre, tehát ezek a
zónák azon túl, hogy megfelelnek a technológiai elvárásoknak emberiek is, kellemesek és világosak.
Az épület tömegformálása a csarnokok merev és funkcionális világához képest játékos, tömege
lépcsőzetesen emelkedő, fedett-nyitott terei és helyenként a homlokzat külső részén elhelyezett
pillérei plasztikusabbá teszik a tömeget. 

Az épület kiharapott részei- teraszai hol fedetten, hol
nyitottan jelennek meg tovább szelídítve az épület tömbszerű megjelenését. Finom színváltások
árnyalják tovább a homlokzati képet: az általános szürkés homlokzati panelszín a közösségi területek
szakaszain melegebb árnyalatra váltva jelennek meg.
Az csarnok két fő funkciója az alapanyag raktározás és a gyártás, melyeket irodai- labor- szociális és
közösségi területek tagolnak. Az épület szerkezete és elosztása lehetővé teszi a két főtevékenység-
raktározás és gyártás területi arányainak későbbi változtathatóságát, mely szintén fontos
megrendelői szempont volt.

bottom of page