top of page

Debrecen-Tócóskert Görögkatolikus Szentháromság Templom tervpályázata 2018

A templom építészeti koncepciója - A Kettősség

A görögkeleti liturgia, a keleti rítus gazdag hagyományai az egyháztörténetben változatos és komplex építészeti karaktert hozott létre. E karakter jellegzetes elemei a centrális elrendezés, a toldalékolás, a bővítmények szándékolt - és kialakult - ”nőtt jellegű” megjelenítése. A centrális tér boltozata, mint a mennyek országának megjelenítése, az észrevétlenül beszüremlő fény alkalmazása, a kapuk szimbólumszerű megjelenítése és egyre beljebb és beljebb engedő fokozatosságot sugalló karaktere mind-mind építészeti eszközzé vált és egymásra rétegződve mutatkozik az eddig megismert és működő templomokban. Egy új templom tervezésekor ezek a történeti előképek és a gyülekezet igényei egy épületben kell, hogy szintetizálódjanak, azonban a végeredmény egy nyilvánvalóan szubjektív, a tervező által megfogalmazott karakter lesz. Pályaművünkben a fentieknek eleget téve két szimbólumrendszert jelenítünk meg:


Kapcsolat


A templom az a szent hely, ahol az ember megközelíti az eget, az ég leereszkedik a földiekhez. Ezt az élményt éli át, aki a bejárati lépcsősoron át, megélve a felemelkedést - a centrális térbe lép és az égboltot jelképező boltozat feltárul. Ez az épület legfőbb mozzanata, melyre a templom egész testében rezonál. Formálása ezért nem is lesz komplexebb, hiszen célja, hogy megjelenítsen egy felsőbb jelenlétet, és annak egyszerűségét, mely ellentéte a földi lét bonyolultságának és ellentmondásosságának. A földi lét tökéletlenségének és az isteni sík tökéletességének találkozására utal a rendezetlen, de funkciók szerint tagolt ki-be ugráló külső palástfal és a szabályos gömbhéj kupola találkozása is.


Keleti vallásosság hazánkban


Hazánkban a keleti vallásosság a kezdetektől jelen van. Ennek egy ékes bizonyítéka maga a Szent Korona, mely két jól elkülöníthető rész- a keleti és nyugati vallásosság megjelenítése egy nemzetet jelképező tárgyban: az alsó része az ikonokat felvonultató korona gréka - mely a keleti vallásosság hordozására utal, és felső része a korona latina, mely a katolicizmust jeleníti meg.

A görögkeleti vallás napjainkban maga az összeköttetés szimbóluma, hiszen ebben a vallási irányzatban találkozik a keleti rítus és a nyugati vallási hagyomány működő és fejlődő közösségeik segítségével.

gk_03.jpg
bottom of page